Video Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Asia; Lễ công bố, chứng nhận "Asia Award" lần thứ VI năm 2023 tại Singapore

Hướng tới kỷ niệm thành lập Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tháng 11/ 2023 tại Singapore, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Quốc tế, Liên hiệp các Hội UNESCO Châu Á - Thái Bình Dương, Trung tâm phát triển Doanh nghiệp và Thương hiệu, Viện Phát triển Du lịch Châu Á, Viện Khoa học Phát triển Nhân tài và Trí tuệ Việt phối hợp với các Bộ, Ban, ngành cùng một số đơn vị khác tổ chức Chương trình Diễn đàn Kinh tế quốc tế ASIA lần thứ VI năm 2023 và Lễ công bố, trao giải “ASIA AWARD” với chủ đề “Tăng cường hợp tác thương mại Việt Nam - Singapore - ASIA thịnh vượng”  từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 năm 2023 tại Singapore.